Mr.Andy là một người chuyên nghiệp trên sân. Anh ấy hướng dẫn chúng tôi đi xem nhiều loài chim và các chuyến du lịch hoang dã ở Việt Nam. Chúng tôi đã đến những địa điểm này trong năm nay: VQG Cát Tiên, VQG Bidoup Núi Bà – Google Maps Reviews: https://g.page/vietnambirds