Quá tuyệt. Các loài chim đa màu sắc, đẹp và dễ thương quá. Mong rằng hệ sinh thái sẽ ngày càng phát triển.