Bạn nào yêu thiên nhiên thì sẽ thấy rất tuyệt khi thăm thiên nhiên vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Mình đã đi ba lần rồi và vẫn muốn có dịp đi nữa!